آزمون های شخصیت شناسی

آزمون‌های معتبر هوش، شخصیت شناسی و روانشناسی به همراه تفسیر نتایج آن‌ها

هوش ریون

تست هوش ریون

این آزمون ابزاری برای سنجش هوش عمومی بوده و محدودیت سنی ندارد؛ کودکان و بزرگسالان می توانند هوش عمومی خود را در این آزمون بسنجند.

هوش هیجانی (بار-آن)

تست هوش هیجانی (بار-آن)

تست «هوش هیجانی بار آن» یا همان آزمون EQ یک ابزار خودشناسی است که برای سنجش جنبه عاطفی رفتارهای ذهن طراحی شده است.

MBTI

تست MBTI

این تست برای تعیین نوع تعامل شما با دیگران طراحی شده است و ابزاری برای مشاوره تحصیلی و ازدواج و حل تعارضات درون سازمانی است.